In Medias Res

Editoriale

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale

Kosovalive SH.P.K.
Rruga Vicianum, 2/1 Arberi
10000 Prishtine
Kosovë

Email: [email protected]
Tel: 038 753 465
Tel: 043 588 700

OAK: Barra e pushimit të lehonisë të merret përsipër nga shteti

me 2 Gusht 2020 ora 11:37

U Kopjua

Oda e Afarizmit të Kosovës ka ripërsëritur kërkesën për ndryshim-plotësim e Ligjit të Punës dhe Ligjin e Pushimit të Lehonisë tek ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skender Reçica.


OAK nëpërmjet një komunikate thotë se tash e një kohë ka adresuar propozimet lidhur me ndryshim-plotësimin e Ligjit të Punës dhe Ligjit të Pushimit të Lehonisë, të cilat janë krijuar pas hulumtimeve dhe diskutimeve me bizneset.

“Në këtë kërkesë theksohet nenit 34, i cili thotë që “Punonjësi e ka të drejtën e shkëputjes së kontratës së punës në mënyrë të njëanshme “dhe, “Punonjësi me kontratë me afat të caktuar për shkëputjen e kontratës, duhet ta informoj punëdhënësin paraprakisht në formë të shkruar në afatin prej 15 ditësh, ndërsa për kontratat me afat të pacaktuar, paralajmërimi i shkëputjes së kontratës është 30 ditë paraprake”. Meqë rast Oda e Afarizmit të Kosovës ka kërkuar që për kontrata me afat të caktuar, paralajmërimi i dorëheqjes apo largimit nga puna të jetë 30 ditë për të dyja palët, ndërsa për kontratat me afat të pacaktuar, paralajmërimi dorëheqjes apo largimit nga puna të jetë 90 ditë për të dyja palët. Gjithashtu, sipas nenit 42 që thotë ”Nëse kontrata e punës shkëputet, sipas Nenit 35 barra e provës mbetet mbi punëdhënësin”, ku në këtë rast mund të vërejmë që në rast se punëtori largohet nga puna pa paralajmërim nuk ka asnjë ndëshkim, ndërsa kur punëdhënësi e largon punëtorin pa paralajmërim mund të gjobitet deri në vlerën 40.000 euro. Në këtë kërkesë përmendet dhe Ligji i Pushimit të Lehonisë, ku Oda e Afarizmit të Kosovës kërkon që pagesa e pushimit të lehonisë të mbulohet 100% nga shteti. Duke pasur parasysh që Kosova është vendi me papunësinë më të madhe në rajon dhe shkallën e punësimit të femrave prej 12.6% nga 600,000 femra në moshë pune, OAK e konsideron që kjo është një nga arsyet e papunësisë së tyre pasi që shumë biznese hezitojnë të punësojnë femra në momentin që e konsiderojnë që në të ardhmen ata duhet të paguajnë 70% të pagës bazë për 6 muaj dhe njëkohësisht të paguajnë një punëtorë/e të ri për të njëjtin vend të punës”, thuhet në komunikatën e Odës.

Në fund të shkresës së dërguar, Oda e Afarizmit të Kosovës kërkon nga ministri Skënder Reçica që të merren parasysh këto propozime duke i cilësuar të nevojshme për ndryshime në njërën anë për punëdhënësit dhe punëmarrësit, po ashtu për rritjen e punësimit të femrave.